Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η διαδικτυακή πύλη sodanet.gr εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού ερευνητικού δικτύου Sodanet_GR το οποίο συγκροτήθηκε το 2012 και αποτελείται από τους παρακάτω 7 φορείς:

 1. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) - Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων
 2. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνιολογίας
 3. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 4. Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 5. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
 6. Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
 7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η πιο πάνω αποτύπωση ανταποκρίνεται στη φάση ανάπτυξης του δικτύου κατά το έτος 2015 [1]. Το δίκτυο είναι δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο. Μελλοντικά μπορεί να συμπεριλάβει νέα μέλη (φορείς).

Οι φορείς λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης sodanet.gr αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών. Υπενθυμίζουμε ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο το οποίο καλείται Υποκείμενο των δεδομένων. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στη διαδικτυακή πύλη sodanet.gr. Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση μέσω της διαδικτυακής πύλης. Με την πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη sodanet.gr, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Διαχειριστής της διαδικτυακής πύλης και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω αυτής είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) επί της οδού Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά, 105 52 Αθήνα, τηλ. (0030) 2107491656.

Προσωπικά δεδομένα

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την διαδικτυακή πλατφόρμα χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες απαιτεί την εγγραφή του χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων του για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται ακολούθως προκειμένου για την ταυτοποίηση του προσώπου του λογαριασμού και παροχή προσωποποιημένης εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας ως χρήστες.

Συνεπώς, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται το Sodanet είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο Sodanet όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα διαδικτυακή και τις υπηρεσίες της ή στο πλαίσιο σχετικής αλληλεπίδρασης, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια αίτηση ή κάνοντας την εγγραφή σας, όπως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Φόρμα Εγγραφής Εξωτερικών Χρηστών - http://sodanet.gr/forma-eggrafhs
 2. Κατάθεση δεδομένων - http://sodanet.gr/dedomena/katathesh-dedomenwn
 3. Αναφορά τεχνικού προβλήματος - http://sodanet.gr/epikoinonia/anafora-texnikoy-provlhmatos

Στις περιπτώσεις αυτές σας ζητείται η παροχή των ακόλουθων στοιχείων:

 1. υποχρεωτικά
  • Δεδομένα Ταυτότητας (Κωδικός χρήστη, Ονοματεπώνυμο)
  • Δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  • Βιογραφικά προσωπικά δεδομένα (επιστημονικός τομέας, ιδιότητα)
 2. προαιρετικά
  • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο).
  • Βιογραφικά προσωπικά δεδομένα (φορέας απασχόλησης)
  • Δημογραφικά δεδομένα (χώρα διαμονής) [2]

Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, το Sodanet ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

Τα υποχρεωτικά στοιχεία είναι αναγκαίο να χορηγηθούν για τη δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.

Κατά την επίσκεψή σας στην διαδικτυακή τοποθεσία sodanet.gr ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνσή (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

Βασικές αρχές

Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς, περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών της πλατφόρμας ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί.

Λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή, διαγράφονται ή διορθώνονται από τον ίδιο τον χρήστη μόνο και χωρίς καθυστέρηση. Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την λειτουργία του λογαριασμού του κάθε χρήστη.

Το sodanet δεν αποθηκεύει δεδομένα που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες (άμεση διαγραφή ακόμα και από τα backup) [3].

Δικαιώματα

Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη απόφαση στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με το www.sodanet.gr στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@sodanet.gr [4].

Εκτός αντίθετης νομικής υποχρέωσης, το www.sodanet.gr δεν θα προβεί για κανέναν άλλο λόγο στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που του παρέχει ο χρήστης χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του και σε κάθε παρέχοντας την προσήκουσα εκάστοτε προβλεπόμενη ενημέρωση.


 [1] Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι αντιστοιχεί και στο έτος 2019.

 [2] Στις υφιστάμενες φόρμες δεν αποσαφηνίζεται αν είναι η χώρα διαμονής (που πιθανολογώ) ή η χώρα γέννησης. Θα ήταν συνεπώς σκόπιμο να αποσαφηνιστεί σε τι αναφερόμαστε.

 [3] Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής δυνατότητας.

 [4] Θα πρέπει να ετοιμασθεί μια σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι την τελική απόφαση σχετικά με τον ορισμό DPO – Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.